Skip to main content

MiljöPolicy för CS Maskin i Göteborg AB

CS Maskin i Göteborg AB skall erbjuda våra kunder entreprenadarbeten på ett så resurssnålt och kretsloppanpassat sätt som är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart för att minska vår totala miljöpåverkan.

Vi skall även:

  • Följa relevant lagstiftning och andra krav som berör vår verksamhet.
  • Arbeta för att förebygga föroreningar och ständigt förbättra vår verksamhet.
  • Genom att fastställa miljömål samt kontinuerligt följa upp dessa arbetar vi med ständiga förbättringar i vår verksamhet för att främja hållbar utveckling i samhället. Detta innebär bl. a. att vi skall minska utsläppen från våra transporter, effektivisera arbetet samt underhålla maskinparken enligt tillverkarnas rekommendationer.
  • Med hjälp av ökad miljökunskap bland personalen vill vi bidra till att skadlig inverkan på miljön förebyggs.

Vår övergripande vision är att det skall vara ett bra miljöval att anlita vår professionella hjälp vid entreprenadarbeten.

Miljödokument:

Miljödiplom